Forsiden

Høringssvar fra Einar Tvete

Dato: 01.07.2019

Vi må forhindre en ukontrollert nedbygging og forringelse av vår natur gjennom landbasert vindkraftutbygging. Dette er ressurser som vil bli mer og mer viktig og verdsatt i framtiden, men som dessverre i altfor liten grad blir hensyntatt i lønnsomhetskalkyler av vindkraftprosjekter.

Å ødelegge natur og artsmangfold under henvisning til klima kan ikke aksepteres. Hvordan kan sentrale myndigheter i det hele tatt fastlegge en pris på arealene som bygges ned og påstå at vindkraftverk er mer verdifullt enn natur uten inngrep?

Dessuten representerer vindkraftverk et overgrep mot lokal befolkning og deres friluftsområder. Hvis man ikke kan gå god for og argumentere for vindkraftverk på toppen av Holmenkollåsen, så har man heller ingen argumenter for å bygge kraftverk på forblåste fjell på vestlandet eller snaufjell i innlandet.

Konsesjonsbehandling og igangsetting bør derfor stoppes omgående. Sakene må behandles på nytt på ordinært vis i kommunene på samme måte som andre byggesaker. Miljømyndighetene på fylkesnivå må godkjenne planene før konsesjon blir gitt. Frist for igangsetting må være kort.


Myndighetene bør heller legge til rette for å oppgradere vannkraftverk. Dessuten kan mye gjøres med ENØK med bl.a varmepumper og solcelleanlegg på hus og hjem.