Forsiden

Høringssvar fra Anne Dyrnes

Dato: 01.10.2019

Jeg er sterkt imot utbygging av vindkraftverk på land. Dette pålegger naturen og dyrelivet enorme ødeleggelser. Penger er ikke viktigere enn vår felles flora og fauna. Kommende generasjoner vil hate dere om dere fortsetter med dette. Nå må dere vel snart lytte til all forskningen som sier at det gagner kun utbyggerne og putter penger i lommene deres. Lokalbefolkningen får ødelagt sin natur, fratatt roen og betraktelig dårligere livskvalitet. Man behøver ikke å rasere vår norske natur for å "redde verden". Vi kan ikke redde verden alene, vi er avhengige av at alle landene gjør sitt.

01.10.19

Anne Dyrnes