Forsiden

Høringssvar fra Håvard Pedersen

Dato: 01.10.2019

Sterkt i mot at man skal gjøre slike inngrep i naturen. Både av hensyn til landskap, men spesielt at man tillater at titusenvis av fugler vil bli drept av vindmøllene. Noe som allerede er bekreftet, også fra offentlige instanser.