Forsiden

Høringssvar fra Svein Harry Ramstad

Dato: 30.09.2019

Hei!

Jeg er sterkt imot vindturbiner av flere grunner, her er noen av dei.

1. Andre land har prøvd det før og mislykkes (USA 70 tallet, Danmark (får strøm fra gass/kullkraft fra Tyskland) Tyskland (river anlegg pga klager, slitasje), du må ha supplering av strøm fra andre kilder, pga at det ikkje blåser hele tiden (ustabil strøm). Det er kunn lønnsomt dersom du har subsidiert det.

2. 0 miljøgevinst, siden du må supplere med andre typer strøm når det ikke blåser.

3. Du ødelegger store områder med urørt natur for noe som bare virker ca 30% av året.

4. Ved å ødelegge urørt natur så reduserer du artsmangfoldet og leveområdene til dyr. FN sier selv at det er en av dei største farene for klimaet.

5. Dreper fugl, blant annet fredede arter som havørn (ref faktasjekk smøla)

6. Støy forrurensning, i Tyskland så er minimumavstanden til hus fra vindturbin 10X høyden, nettopp på grunn av støyklager og redusert livskvalitet for naboer.

7.Synsforrurensning det ødelegger fjelldheimen vår, den samme fjeldheimen som vi reklamerer for til turrister.

8. kort levetid og ingen gjennvindingsløsninger på turbinbladene (20 år) I USA graves dei ned.

9. Hva skjer når levetiden er brukt opp????

10. selve turbinen løses opp så det blir plast/glassfiber avfall i nærmiljøet, som igjen renner i sjøen og havner overalt.

Det var 10 kjappe grunner, løsningen på miljø/klima krisen er ikke vindmøller.

Energiløsningen er oppgradering av eksisterende vannkraft, bølgekraft, solkreft og toriumreaktor (atomkraft, slipper kunn ut H2o dersom du behandler avfallet rett).

For klimaet må løsningen være å få ned forbruket og jobbe smartere, mer energieffektivt.

MVH Svein Harry Ramstad