Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 410339

Dato: 01.10.2019

Jeg er imot vindkraft på land