Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 380637

Dato: 01.10.2019

Jeg sender denne mailen fordi jeg er imot vindkraft!