Forsiden

Høringssvar fra Unni Fjellum Jansson

Dato: 02.09.2019

Vi trenger ikke vindkraft som ødelgger næringskjeden og økosystemer.

Vindturbiner dreper tusenvisav insekter. dreper store rovfugler og trekkfugler.Hva skal vi med vindkraft den dagen insektene forsvinner. Uten de kan vi ikke overleve. Påstå at de er miljøvennlig er å ta i når man ser konsekvensene.

Modernisereksisterende vannkraftverk. De vil doble dagens kapasitet,