Forsiden

Høringssvar fra Rolf Erik Kjøsen

Dato: 02.10.2019

Jeg protesterer på det kraftigste mot utbygging av vindkraft i Norge.

Disse vindmøllene vil ta livet av truede fuglearter og ødelegger verneverdig natur i Norge for all fremtid.