Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 508324

Dato: 02.10.2019

Jeg er sterkt i mot utbygging av vindkraft med så marginal energieffekt! Oppgrader vannkraften og videreutvikle solenergi! Vi må ta vare på den urørte naturen vi har.