Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 518126

Dato: 30.08.2019

Eg er mot utbygging av vindmøller i Kvinnherad (og på landsbasis), fordi eg ikkje kan skjøna kvifor vi skal rasere natur, ureine med mikroplast og hydraulikkolja, bruka strøm for at store møller skal kunne sviva når det ikkje bles, drepa fuglar og insekt i hopetal, når det er betre og meir miljøvenlege måtar å laga straum på. Solcellepanel og opprusting av ekstisterande vannkraftverk er berre to døme.