Forsiden

Høringssvar fra Nelly Kjærland

Dato: 30.09.2019

Eg ønskjer ikkje vindmøller i Kvinnherad. Vi kan byggje ut dei mange kraftverka i kommuna. I uskedalen som eg bur, er det rasfare i liande våra når vegar skal byggjast og det er forstore inngrep i naturen for at vi kan selge kraft til Utlandet. Dei kan ha solcellepernel på taka sine og produsere sjølve via det og vindmøller den staum dei treng. Fuglelivet som no er rikt er i fare med store vindmøller. Har er no fleire Ørnepar i området. Og eg er ein glad gåar i fjella våre.