Høringssvar fra Rune

Dato: 01.10.2019

Vindmøller er ikke ønskelig i urørt natur. Kostnaden med å ta urørt natur til vindmøller er langt større enn hva den såkalte grønne energien vindmøller skaper. Det er skjemmende, ødeleggende for naturen, dyreliv og har ingenting i urørt sårbar natur å gjøre. Sett vindmøller langt til havs hvor ingen plages av de.