Forsiden

Høringssvar fra Privatperson

Dato: 08.08.2019

Svartype: Med merknad

Hei. Eg, og alle eg snakker med er sterkt i mot vindkraftutbygging på land i Norge. Norge og spesielt Vestlandet har allerede tatt i bruk store deler av elver og fossefall til vasskraft. Ved utbedring/modernisering av vasskrafta som allerede er etablert vil ein oppnå større miljøgevinst enn heile den planlagte norske vindparken på land. Uten og ødelegga Norsk natur. Samtidig så ligger Norge langt framme som leverandør, montering og vedlikehold av havvind. Og der skal sjønasjonen Norge satse vidare. Det bør vær større satsing på energieffektivisering av eksisterande kraftproduksjon og fokus på reduksjon av forbruk hos industri og privatpersonar i Norge. Folket er i mot Vindkraftutbygging på land. Stopp all planlagt utbygging av vindkraft på land i Norge!