Forsiden

Høringssvar fra Hans Jakob Rivertz

Dato: 19.09.2019

Mitt navn er Hans Jakob Rivertz,

Jeg er ansatt ved NTNU og over 3000 sivilingeniører og ingeniører har hatt meg som deres lærer i matematikk ved en eller flere anledninger. Jeg er dypt bekymret for vindturbiner generelt og vindturbiner på land spesielt. Værsystemer er såkalte dynamiske systemer av kaotiske natur. Det er hovedårsaken til at man ikke kan forutsi været med sikkerhet. Enhver liten endring av vindforhold vil gi store og uforutsigelige endringer av været. Vindkraftparker bidrar ikke til små men store endringer av topografien. Luftens viskositet bidrar til at vindturbiner ikke bare påvikrer vinden rett rundt turbinen men også i store områder rundt. Luftmasser som passerer over vindkraftparker vil falle da de mister kinetisk energi. Det fører til store endringer av energitransporten i atmosfæren. Det vil i verste fall bremse atmosfærens evne til å kjøle ned planeten. Kondensering av vanndamp er den viktigste energioverføringsmekanismen fra overflaten til øvre lag av atmosfæren. Når vanndamp kondenserer avgir den store mengder energi. Når det skjer i øvre lag av atmosfæren vil varmen slippe ut i verdensommet. Rundt vindmøller oppstår turbulens som fører til kondensering. Det fører til tap av latent fra luften til omgivelsene i lave områder. Det fører til oppvarming atmosfæren nær jordoverflaten. En annen effekt av vindturbiner er at de gjør luften tørrere. Det kan i verste fall føre til mer tørke.

Jeg har doktorgraden i ren matematikk og har forsket både innen anvendt matematikk og ren matematikk.