Forsiden

Høringssvar fra Torun Thomassen

Dato: 01.10.2019

Vindkraftverk på land er en vanvittig idé og tjener ikke Norge eller det norske folk. Det tjener heller ikke miljøsaker, snarere tvert i mot.

Store ødeleggelser av urørt natur, rasering av myr og våtmark, massedrap av fugler og insekter, forurensing under produksjon og drift, store helseskader på folk og dyr, verdiforingelse av tomter, hus og hytter, ødeleggelse av turistnæringen, ødeleggelse av reindriftsnæringen, allemannsretten raseres da områdene ikke blir tilgjengelig pga iskast.

NEI TIL VINDTURBIN-INDUSTRI på norsk jord!