Forsiden

Høringssvar fra vegard Normann

Dato: 01.10.2019

Ift til prosessen, 13 områder ble utpekt som egnede for vindkraft. Det er påfallende at NVE's Nasjonal Ramme kommer først etter at nærmere hundre vindkraftverk er bygd og vedtatt over hele landet. Like påfallende er at de fleste ligger utenfor de 13 egnede områdene.

Det er også underlig at det ikke er gjort konsekvensutredning i full skala, ift til inngrep som blir gjort i Naturen, insekter og dyr, mennesker og ikke minst om hvilket omfang optmaliseringen av vannkreftverk kunen gitt.

Enhver oppegående politiker, embetsmann/embetskvinne, nordmann, asylsøker osv burde vel syns det er betenkelig hvorfor det haster slik, og hvorfor er lobbyistene så delaktig, det opplyses kun om de positive ringvirknigene, hva med de negative?

Hvorfor er det ikke krav om risikovurderinger, er ikke norsk natur og norske folk verdt noe.

Hvorfor er det i andre land innlysende å bygge parker til havs, hvordan har Equinor (norske stat) vunnet frem verdens største prosjekter til havs, hva er de selger til disse landene, hvorfor klarer ikke Norge å selge havind til Tyskland?