Forsiden

Høringssvar fra Friluftsrådet Vest (Haugesundregionen)

Dato: 30.09.2019

Friluftsrådet Vest har utformet en administrativ uttale som sendes NVE. Styret i friluftsrådet vil behandle uttalen på møte 3 oktober. Dersom det blir vedtatt endringer på uttalen i styremøtet vil de bli sent etter styrebehandlingen. Dersom dere ikke mottar noen melding om endringer betyr det at uttalen ble vedtatt slik den ble forelagt styret.

Vår uttale er lagt ved som pdf.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INNKALLING TIL STYREMØTE FRILUFTSRÅDET VEST

STED: MOSTER AMFI

TORSDAG 03.10. 2019 KL.15.00 - 18.00

Sak 21/19 UTTALE TIL NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT - NVE

Vedlagt: Administrasjonens forslag til høringsuttalelse og linker til NVE sine nettsider om saken.

Forslag til vedtak:

1.Styret vedtar forslag til uttale til NVE sin rammeplan for bygging

av vindmøller på Haugalandet og i Sunnhordland.

2. Styret vil gå imot at det etableres flere vindkraftanlegg i dette

området av hensyn til de negative konsekvensene for friluftslivet

i regionen.

Vedlegg