Høringssvar fra Thatsani Nysted

Dato: 25.09.2019

Jeg er sterkt imot att det bygges vindmøller på land i Norge. Disse industri områdene som kreves for vindturbiner på land, er alt for store og ødeleggelsene i naturen er mildt sagt enorme for hvert anlegg som oppføres!!! Den visuelle forsøplingen av naturen er ekstrem i tillegg til alle de negative påvirkningene disse har for dyr som naturlig ferdes i disse enorme områdene som det planlegges vindturbinindustri. Dette et galskap, stopp galskapen nå, stopp og trekk tilbake alle konsesjoner som er gitt til vindkraft på land med øyeblikkelig virkning! Et klart og kraftig NEI, NEI, NEI til vindturbiner på land i NORGE !!!