Høringssvar fra Privat person

Dato: 30.09.2019

Jeg er imot vindmølle utbygging i Norge , ødeleggelsene dette evnt vil medføre er enorme og kan aldri rettes opp. Vi må ta vare på vår unike natur. Naturen er en av Norges største ressurser .