Forsiden

Høringssvar fra Henrik Svensli

Dato: 03.09.2019

Norge har allerede et lavt areal som ligger under definosjonen villmark eller uberørt villmark, vil de nye vindmølle parkene påvirke Norges allerede lave arealområde under kategorien villmark, selv om flere arter er avhengig av villmark for å opprettholde bærekraftige bestander i nedgangstider?

I forhold til at insektsbiomassen i Europa spesielt Nord i Europa er sterkt redusert over et tidsrom på 30 år, er det gjort forskning eller feltekspriment som viser hvore stor innvirkning vindmøller har på insektsbiomassen for området hvor vindmølleparker bygges?

Kan vi med sikkerhet si at vindmølleparkene blir bygd på områder hvor det ikke er nøkkelbiotoper for å opprettholde artsdiversitet? Om vindmølleparker skulle bli bygd på slike områder, med hvor stor sikkerhet kan vi si at parkene ikke har en negativ innvirkning på biotopene? (som feks ugle eller trekkruter for hønsefugl)