Forsiden

Høringssvar fra Inger Engan

Dato: 30.09.2019

Vedrørende område 56 i NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land.
Jeg ønsker med dette å gi min fulle støtte til høringsuttalelse som Rendalen kommune har levert.
Med hilsen

Inger Engan

Parkveien 80, 0254 Oslo