Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 460291

Dato: 01.10.2019

Vi er ikke nødt til å velge mellom klima og natur.

Norge må være er foregangs land og bevare den unike naturen vår for fremtidige generasjoner, og vise at vi klarer å utvikle god, miljø- og naturvennlig energiproduksjon.

Stopp all planlagt og igangsatt vindkraftutbygging!