Høringssvar fra Erik Bergseter

Dato: 11.09.2019

Norge trenger absolutt ikke vindkraft og at det er skatteregler som skal gjøre vindkraft mer gunstig enn vannkraft ( som heller ikke er helt grønt..vi har noe som heter fisk ) gjør meg bekymret over hvem vi har satt til å styre landet. At vi skal ødelegge natur og utsette rødlistede arter og andre individer i vår fauna for å tilfredsstille Tyskland har ikke noe med grøns skifte å gjøre men rett og slett egeninteresse fra sittende politikere og noen få grunneiere og såklart utbyggere... disse utgjør en relativt liten prosen ..om ingen.. av befolkningen og vi bør vel høre på majoriteten og ikke en promilledel av befolkningen.. Norge trener ikke og vil ikke trenge vindkraft i nærmeste framtid

Erik Bergseter