Høringssvar fra Jan Tønnesen

Dato: 28.09.2019

Høringssvar til NVE’s forslag til Nasjonal Ramme for Vindkraft

HELSE OG LIVSKVALITET

Noe av det viktigste mangler i dagens vindkraft debatt og gitte konsesjoner er hvordan menneskers helse og livskvalitet påvirkes av vindkraftutbygging.

Støyplagene fra turbinene har blitt det største konfliktområdet for vindkraft i store deler av Verden, Norge inkludert! Problemet vil eskalere ved dagens utbyggingstempo (gitte Vindkraft konsesjoner og videre planer). Når det gis en vindkonsesjon gis det i realiteten en utslippstillatelse for støy fra noen av de største støykildene vi noen sinne har etablert i landet.

Dertil kommer endringene i landskapet. Sorgen over tapt landskap og ødelagt natur rammer sterkt folks helse og livskvalitet.

Fra de første planene om vindkraftanlegg til ferdig anlegg kan det gå mer enn ti år. År i konstant uvisshet og kamp mot utbygger, myndigheter og storkapital. Det skaper maktesløshet, fortvilelse, nedstemthet. Når produksjonen er i gang innser folk at dette må de leve med natt og dag i uoverskuelig framtid, kanskje resten av livet. Støynivået oppfattes som mye mer slitsomt enn forutsatt og gledene og muligheten for å nytte egen hage til rekreasjon, gledene ved friluftsliv med tur- reduseres kraftig. Ligger man i støysonen finnes ingen stille områder. Sikkerhetsventilen, muligheten til å ta seg inn igjen og samle nye krefter, forsvinner med naturbortfallet. Noe som kan ende i depresjon og stor sorg. Belastningen på helse og livskvalitet er så bekymringsfull, at den kan ikke overses.

Med vennig hilsen

Jan Tønnesen

jan029@lyse.net