Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 415637

Dato: 01.10.2019

Jeg er imot utbygging av vindkraft på land.

Norge må ikke ofre naturrikdommen og mangfoldet. Heller ikke psykisk og fysisk helse til menneskene som bor i områda dere her vurderer å ødelegge.

Det må ei ny istid til for å viske ut de skadene dere vil påføre naturen.

Ikke ødelegg mer av tilliten folket bør få ha til styresmaktene. Demokratiet er en hjørnestein i det norske samfunnet, og nå er det på tide å ta rev i seila.