Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 395289

Dato: 08.08.2019

Stemmer MOT vindkraft .