Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 720254

Dato: 17.09.2019

Som tilflyttet østlending, nå bosatt i Jølster i sunnfjord, skammer jeg meg over den storbyagendaen som presses nedover hodet på vårt langstrakte land. Ute av syn.... ødelegg for Guds skyld ikke den viktigste ressursen vi har her i Norge, vår natur. Den er en del av folkesjela vår. Tilbakeføring? Det vitner om at styresmaktene knapt har beveget seg utenfor kafébordet, en gang gjort ,er for alltid ødelagt. Agendaen er så tvilsom at dette vil for alltid bli en skamplett på de som bestemte. Start heller i andre enden og gi pengene til energieffektiviseringstiltak, da får vi alle noe igjen uten å ødelegge det mest verdifulle vi har. Vern naturmangfoldet! Nei til vindkraftutbygging!