Høringssvar fra Heidi Hauglid

Dato: 01.10.2019

Høring om nasjonal forslag til vindkraft på land. Se PDF fil

Vedlegg