Forsiden

Høringssvar fra Daniel Frøysadal

Dato: 30.09.2019

Vindkraft er vell og bra, men det tar opp store arealer. Slik jeg forstår det, dreier det seg om mye uberørt natur som må ofres for at private aktører skal få produsere grønnere energi i utenlandske strømmarked. Er ikke Norge teknisk sett selvforsynt på vannkraft om vi vil?

Mitt argument mot vindkraft er at det må mer til en vindmøller for å erstatte fosile energikilder. Hvorfor ikke satse på ny forskning innen kraftproduksjon som ikke bare er med å initiere et grønt skifte, men faktisk kan gjennomføre det.

Slik jeg ser det er løsningen atomkraft. La oss legge til side storskalaproduksjon av vind og solkraft her til lands og slenge oss med på forskningsbølgen inne ny atomkraftteknologi. Kina har gjort det. India har gjort det. Mye av den nye forskningen innen atomkraft dreier seg om Thorium, et grunnstoff som lille Norge har blandt de top 5 største forekomstene i hele verden.

Mitt poeng er at Norge allerede har grønn energi og at vind og sol er en utilstrekkelig plan for å løse et klimaproblem. Hvorfor ikke løse det en gang for alle med forskning på nyere atomkraft.

Vedlegg