Forsiden

Høringssvar fra Buskerud Botaniske Forening

Dato: 04.09.2019

Vedr. høring - NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.

Buskerud Botaniske Forening har utarbeidet et svar til høringen for den delen av det foreslåtte området som har relevans for Buskerud. Svaret er vedlagt her.

Vedlegg