Forsiden

Høringssvar fra Ingeborg

Dato: 01.10.2019

Norge er ett flott land med flott natur og når det grønne skiftet er det som utgjør en trussel mot naturen da skurre det.

klima endringene skal tas på alvor å finne nye inntekts kilder er vel og bra men klima må spille på lag med naturen.

vi får aldri være fosser og elver tilbake de er tapt men vi er plikta å beskytte naturen rundt oss selv på de stedene vi ikke anser som like verneverdige. Om det er kraft som er målet så virker det mer fonuftig å utbygge og forbedre de vannkraft verk vi alt har..

Å ha ett felles organ er med felles kjørelinjer er feil, om vindparker skal opprettes så må lokal samfunnet få muligheten til å si nei de må ha myndighet til å trekke konsesjoner.

jeg er mot vindkraft på land og selv om vindkraft til havs virker bedre er det fortsatt ukjente momenter med det og..

Men vi vet jo hvilke farer og ikke minst hvor ødeleggende det er for landskapet og dyrelivet.

i våre fjelltopper,på våre daler og Berg. Ønsker vi ikke ødelegge naturen med vind turbiner..

Vind turbiner kan sees på lang avstand de utgjør en direkte fare for plante og dyrelivet og de ødelegger natur mangfoldet.

videre har forskningen og vist at de medfører en rekke konsekvenser for de menneskene som bor i nærheten av vind møllene.

vi setter vår lit til vettige politikere men på dette feltet sover dere på vakt.. Dere må ivareta naturens interesser alt kan ikke handle om økonomi.

Vern om naturen den fortjener bli beskyttet mot slike grove inngrep.

Si Nei til videre utbygging av vindparker de har gjort nok skade..

Snu før det er for sent..

Hilsen bekymret Rogalending