Forsiden

Høringssvar fra Trond Lohne

Dato: 30.09.2019

Det vi har igjen av urørt natur må vi ta vare på til fugle- og dyreliv, friluftsliv og rekreasjon. Støy og bevegelsen i møllene (våre øyne trekkes mot bevegelse) forringer gleden ved å bruke områdene til friluftsliv og rekreasjon. Utbygging av vindkraftverk på land stoppes.