Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 384248

Dato: 01.10.2019

Nei til vindmøller og vindparker som er som gigantiske industri parker i norsk natur.

Miljøødeleggelsene er gigantiske. Mye større enn miljøgevinster.

Kommunene blir overkjørt av NVE. Lokalbefolkningen blir dårlig behandlet og har ingen ting de skulle ha sagt. Eksempler fra Stord hvor boligfeltet som ligger nærmest vindmølleparken, lever med psykiske plager fra støy, Infra lyd. Som durer døgnet rundt. De nærmeste husene følel de har en fryse trailer som durer i husene konstant. Opplever søvnproblemer. Selge husene kan de drømme om. Boligverdien ventes å halveres med støyproblematikken. Fir å nevne noe.

Kommunene blir lovet nye arbeidsplasser med etableringen. Ikkje reelt.

Vi vil ha vindmøller til havs. Som selvfølgelig må konsekvens utredes med rette plassering.

Satse på kjernekraftverk. Selvfølgelig elektrifisere eksisterende vannkraftverk.