Forsiden

Høringssvar fra Aud Marit Viken Esbensen

Dato: 29.09.2019


NATUR omfatter både land og hav og vi har ansvar for å ta vare på begge deler. Fortsetter vi å øke forbruket og bygge ned naturen, ødelegger vi livsgrunnlaget vårt.

71 % AV BEFOLKNINGEN ER MOT vindindustri i norsk natur.
TAP AV NATUR er en like stor trussel som klimaendringene.
NORGE TRENGER IKKE VINDINDUSTRI: Oppgradering av eksisterende vannkraft vil gi mer energi enn all planlagt vindkraft - med minimale naturinngrep. noe som er tatt opp av NRK, Dagens næringsliv, Teknisk ukeblad og Aftenbladet.

VINDINDUSTRI HAR STORE NEGATIVE KONSEKVENSER for natur, dyreliv og folkehelse, både i Norge og i land hvor turbiner lages og skrotes. OPPRINNELSESGARANTIER er et gigantisk pengebedrag.

Hvem får ansvaret av å fjerne vindturbinene etter 15-20 år?
En svært viktig faktor er også INFRALYD: lavfrekvent støy fra v
indturbiner er meget farlig for mennesker og dyr!

Dette forårsaker svære inngrep i vår natur og den naturen får vi ikke tilbake!

Vennlig hilsen

Aud Marit Viken Esbensen