Forsiden

Høringssvar fra Ørjan Vika

Dato: 01.10.2019

NEI TIL VINDMØLLER I KVINNHERAD.

I kvinnherad kommune har me fantastisk natur. Mange av fjella er kjent langt utan for kommunegrensene. Dei er med i topptur bøker ol. Kjent både for ski og fotturar. Det er mykje turisme i kommunen. Flere driv turisme i områda som er tatt ut til vindmøller. Det er stort sett basert på tyske turister og dei er ikkje intresert i vindmøller.

Mykje av fjella kjem til å bli industriområde og ikkje tilgjengelige.

Fugle og dyreliv kjem til å bli hart ramma.

Kvinnherad kommune har i dag mykje vasskraft, så me må kunne sleppe vindkraft.

Nei takk til landbasert vindkraft.