Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 484148

Dato: 02.10.2019

Vil IKKE ha noe vindmølle- monster industrianlegg som ødelegger alt vi har kjært: natur, miljø, kultur, folkehelse, dyre og insektsliv. På tide å våkne griske pengeslukere, tapet er så altfor stort, ikke til å begripe - tydeligvis for mange politikere og NVE - hvem nå enn det er.