Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 212740

Dato: 24.04.2019

Forventer at lokaldemokratiet respekteres og at ikke uttalelser og utredninger fra miljømyndighetene neglisjeres atter en gang.

Det har vært forstemmende å være vitne til hvordan norske myndigheter og NVE har opptrådt i tidligere saker.

La Rogaland være i fred. Vi har allerede bygd ut nesten alle vassdragene våre. La oss få beholde sårbart og særpreget fjell- og myrterreng.

Arealutbygging er en større trussel for naturen enn klimaforandringer. Dette er absurd.