Forsiden

Høringssvar fra Kjell Mongstad

Dato: 30.09.2019

Til NVE

Vedlagt følgjer mitt høyringssvar til nasjonal plan for vindkraft på land

mvh

Kjell Mongstad

Vedlegg