Høringssvar fra Privat

Dato: 28.04.2019

Vi må ikke rasere naturen med vindmøller! Det må undersøkes andre muligheter for fornybar energi. Dette er på ingen måte bedre enn oljeutvinning!

Rasering av så store arealer som det er tenkt er helt uhørt.

Det må gjennomgås hvilke "bivirkninger" dette har for alle parter, dyreliv, våre etterkommere og de som bor så nær at lyden av vindmøllene når de. Det har ingen positiv effekt på kroppen!