Forsiden

Høringssvar fra Eva Becker

Dato: 01.10.2019

Det virker ikke som det er tatt hensyn til natur og dyreliv i de gjellende områdene.

Dette vil ødelegge sårbar natur, som vi ikke kan rette opp i, og ta livet av livet av mange fuglerarter som fra før er truet.

Bruk heller pengene og resursene på å oppgradering og vedlikehold av eksistene vannkraftverk , i stedet for å rasere urørt natur, det er ikke mye igjen av det.