Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 263529

Dato: 30.09.2019

KAN ikkje fatte og begripe at det i det heile tatt er snakk om å sette opp flere vindmøller!

Mistar fullstendig alt av tru på politikarar og menneskeheita..

Det fins mange reine måtar å utvinne energi på som IKKJE øydelegg naturen meir.

Auke utvinning av eksisterende kraftverk frå 60 til 100%.

Solceller på alle private og offentlige bygg.

Men neida, kunnskapsløse, korrupte, ignorante og egoistiske folk og nokre få som skal tjene seg rike. Det er det verden er styrt av. Eg blir kvalm....