Forsiden

Høringssvar fra Trine Borg-Heggedal

Dato: 30.09.2019

Til Olje- og energidepartementet

Høringssvar på "Nasjonal ramme for vindkraft på land"

Som administrator for og på vegne av 83 515 medlemmer i den nasjonale gruppen på Facebook: Vindkraft: Nei til vindindustri i norsk natur, anmoder jeg departement, regjering og direktorat om å skrinlegge "Nasjonal ramme for vindkraft på land".

Facebook-gruppen ble startet kort tid etter at NVE presenterte sitt faglige råd 1. april. Saken forener på tvers av for eksempel bosted, bakgrunn, alder og politisk ståsted. Denne saken er i så måte spesiell. Vindkraftutbyggingens konsekvenser opprører, bekymrer, engasjerer, aktiverer, mobiliserer - og samler - folk. Det kom i stand en stor demonstrasjon 8. september, hvor organisasjoner og enkeltmennesker møtte opp for å vise hvor viktig denne saken er. Der var også mange som er direkte berørt av planer om vindkraftverk som nå blir realisert på bakgrunn av mange år gamle konsesjoner.

Argumentene mot denne naturødeleggende kraftindustrien er mange, og trenger ingen nærmere presentasjon. Det er IKKE denne måten Norge skal bidra til omstilling i bruk av energikilder eller økning i fornybar produksjon på. Til det er prisen altfor høy, og inngrepenes skader irreversible. Vi får aldri naturen tilbake!

Som administrator for denne gruppen på Facebook kjenner jeg pulsen på dette opprøret godt nå. Framgangsmåten og prosessene som NVE har tillatt i åresvis opprører oss. Naturen som lider opprører oss. Konsesjonene som er så fleksible at det settes opp noe helt annet enn det som ble presentert for aktuell kommune opprører oss. Utbyggere som går til ordfører i en kommune før det blir informert eller invitert til dialog med de menneskene som sitter igjen med ulempene og IKKE den økonomiske gevinsten ved en utbygging, opprører oss. Rammen rundt det åpne møtet som NVE og utbygger holder sammen i konsesjonprosessen opprører oss. Avstanden mellom forvaltning og borgere opprører oss. Kunnskapsgrunnlaget og temarapportene i nasjonal ramme, som avdekker stor usikkerhet rundt en rekke forhold, opprører oss. At store områder som i alle år er blitt skjermet fra andre inngrep nå er utpekt som spesielt godt egnet for vindkraft opprører oss. De mange fuglene som dør i møte med vindturbiner opprører oss. At vi ikke vil kunne seile langs Norges kyst uten å se hvite kirkegårdskors-lignende master med propeller som snurrer som et helikopter som aldri tar av, opprører oss. Fortellingen om at vi må ødelegge naturen for å redde klimaet opprører oss. At vindkraftutbyggere har tatt fra oss å se fullmånen uten lysforurensing opprører oss. Støy og skyggekast, lysblink og store veiprosjekter som legges i våre nærturområder opprører oss. Myrer som graves opp og fjell som sprenges vekk for å gi plass til vindturbiner opprører oss. At vi gir fra oss et landskap og natur som er i dårligere stand enn da vi fikk den fra våre besteforeldre opprører oss. At ikke naturen regnes inn som en verdi i konsesjonsbehandlingen opprører oss.

Det mest positive vi kan si om denne nasjonale rammen er at den har vekket mennesker fra nord til sør, og fra øst til vest. Der folk får informasjon, sier de nei. Å tenke og tro at en nasjonal ramme skal bidra til å dempe oss, er naivt. Vi krever stans i utbygging av landbasert vindkraft! Og nå står vi 83 515 mennesker samlet og sier: Nei til vindindustri i norsk natur!

https://www.facebook.com/groups/vindkraftutbygging/

Vennlig hilsen

Trine Borg-Heggedal
Styremedlem i La naturen leve
Stifter av foreningen Nei til vindindustri på Setskog