Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 427041

Dato: 01.10.2019

Nei til vindkraft på fastland

Det jobbes for forbud mot torvuttak i Norsk torvindustri. En ubetydelig mengde uttak i Norge og norsk Natur som er rettet mot både plante og matplante produksjon.

I forbindelse med vindkraft utbygging "høvles" naturen uten annen motivasjon enn kraft og kapitalinntekter.

Som jeg har forstått det er det ok og ta ut og ødelegge torvområder for utvinning av kraft. Fordi det ikke går under samme klimakvote.

Foruten er generelle ødeleggelser i naturen og støy i nærmiljø, grunn nok i seg selv.