Høringssvar fra Nini Hæggernes

Dato: 01.10.2019

Biologisk mangfold er i krise og arter dør i skremmende fart, mye på grunn av menneskelig aktivitet. En av hovedårsakene er tap av arealer og sammenhengende naturarealer. FNs naturpanel advarer om at mennskelig aktivitet truer en million arter. Å bygge ned natur for å bygge vindindustri vil derfor være i strid med disse varslene.

Urørt natur har også en egenverdi som vi må ivareta for de som kommer her etter oss. Natur er rekreasjon og fritidsaktivitet for nordmenn og turister, de er leveområder for små og store arter, og er viktig for å bevare et rikt biologisk mangfold.

Sist men ikke minst finnes det flere alternativer med mindre skadevirkning, som bør prioriteres fremfor å bygge ned norsk uerstattelig natur. Det kan nevnes energieffektivisering og havvind.