Forsiden

Høringssvar fra Mia

Dato: 01.10.2019

Å bygge ut "vindmølleparker" uten noen som helst formening om skadevirkningene på dyreliv, insekter og fauna i området er totalt forkastelig! Folk som lever med støyen fra vindturbinene får betydelig svekket livskvalitet. Enkeltmennesker lider store helsemessige og økonomiske tap som følge av dette, uten at markedskreftene bryr seg!

Vi vil beholde naturen ren i Norge, vi bil bruke den som vi alltid hargjort, og VI VIL TA VARE PÅ DEN!!

STOPP rasering av Norge, hensyn til miljø og befolkning i Norge MÅ gå foran Tysklands behov for energi!