Forsiden

Høringssvar fra Kristin Midtgård

Dato: 02.10.2019

Kristin Midtgård

Matredal

Til OED

UTTALE TIL NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT PÅ LAND.

Eg ber med dette om at analyseområde 18 vert tatt ut av nasjonal ramme for vindkraft på land.

For øvrig viser eg til Folk For Fjella sin uttale

Med helsing

Kristin Midtgård