Høringssvar fra Norsk kystkulturakademi AS

Dato: 30.09.2019

Til NVE

Vedlagt følgjer høyringsuttale frå Norsk Kystkulturakademi AS til NVE sitt arbeid med nasjonal plan for vindkraft Eit heilt unikt geologisk kart teikna i år 1822, som eit av verdas første, følgjer med uttalen.
Vi ber innstendig om at vårt innspel vert lese og omsyntatt i det vidare arbeide med planen.
Hardbakke 29. september 2019
Norsk Kystkulturakademi AS
styret

Vedlegg