Forsiden

Høringssvar fra Inger Dreier Sørvik

Dato: 01.10.2019

Å planlegge bygging av vindturbiner er et kjempestort ansvar for både myndigheter og utbygger. Utbygging vil ødelegge naturen for all fremtid, det er ikke mulig å reparere de store inngrepene som dette medfører. Ikke forglemme dyrelivet, naturen, som myrer, og naturmangfoldet forøvrig. Også lyd fra disse turbinene er helseskadelig og til stor sjenanse for de som lever og bor i nærheten. Å bygge vindturbiner blir sagt å være et grønt skifte. Når en ser på hvor mye disse turbinene ødelgger og hvor lite strøm de faktisk gir, er dette helt tragisk. Så mitt svar er et klart NEI til vindturbiner.