Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 405137

Dato: 01.10.2019

Helt imot vindkraft på land.