Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 483820

Dato: 02.10.2019

Vær så snill å stoppe vindkraftutbygging en. Det er ikke så miljøvennlig som var planen...Norges hemmelige skatter raseres i en veldig fart nå og vi forstår for seint konsekvensene av det..